• 6 - Events for 20/04/2021 (Tuesday)
  TIMEARTISTPHOTOPROGRAMMEVENUE FREE
  10:00 AM Mummurthikal Kritis
  Trinity music festival - Sri Mummurthigal Jayanthi celebrations - rendition of Pancharatna kritis

  Sri Kanchi Kamakoti Karnataka Sangeetha Mummurthigal Seva Samithi , Madipakkam

  11:30 AM B. Umashankar
  Trinity music festival - Sri Mummurthigal Jayanthi celebrations - Vocal Event

  Sri Kanchi Kamakoti Karnataka Sangeetha Mummurthigal Seva Samithi , Madipakkam

  05:00 PM O. S. Thiagarajan
  Thiruvarur Dr. Bakthavathsalam
  Dr. Nirmala Sundararajan
  M. A. Krishnaswamy
  254th Sadguru Sri Thiagaraja Jayanthi-confers the title Sangeetha Seva Nirata - Kala Seva Nirata

  Sri Thiagaraja Sangeetha Vidwath Samajam (Regd) , Mylapore

  06:00 PM R. Suryaprakash
  Trinity music festival - Sri Mummurthigal Jayanthi celebrations - Vocal Event

  Sri Kanchi Kamakoti Karnataka Sangeetha Mummurthigal Seva Samithi , Madipakkam

  06:15 PM C. Charulatha
  N. C. Bharadwaj
  Harihara Subramaniam
  Dr. Smt. Andal Ananthanarayanan & V. Ananthanarayanan Memorial concert - Veena Event

  Webcast - www.youtube.com/parivadinimusic ,

  06:15 PM Dr. Nithyashri Mahadevan
  M. A. Krishnaswamy
  Sherthalai Ananthakrishnan
  Madipakkam Murali
  254th Sadguru Sri Thiagaraja Jayanthi - Vocal Concert Event

  Sri Thiagaraja Sangeetha Vidwath Samajam (Regd) , Mylapore