Program on : 20/04/2021(Tuesday)
Artist Programme Time Venue
Mummurthikal Kritis Trinity music festival - Sri Mummurthigal Jayanthi cele10:00 AMSri Kanchi Kamakoti Karnataka Sangeetha Mummurthig
B. Umashankar Trinity music festival - Sri Mummurthigal Jayanthi cele11:30 AMSri Kanchi Kamakoti Karnataka Sangeetha Mummurthig
O. S. Thiagarajan 254th Sadguru Sri Thiagaraja Jayanthi-confers the title05:00 PMSri Thiagaraja Sangeetha Vidwath Samajam (Regd)
R. Suryaprakash Trinity music festival - Sri Mummurthigal Jayanthi cele06:00 PMSri Kanchi Kamakoti Karnataka Sangeetha Mummurthig
C. Charulatha Dr. Smt. Andal Ananthanarayanan & V. Ananthanarayanan M06:15 PMWebcast - www.youtube.com/parivadinimusic
Dr. Nithyashri Mahadevan 254th Sadguru Sri Thiagaraja Jayanthi - Vocal Concert E06:15 PMSri Thiagaraja Sangeetha Vidwath Samajam (Regd)