Program on : 02/03/2021(Tuesday)
Artist Programme Time Venue
Archana & Aarthi 41st Isai, Iyal, Nataka vizha - Inaugural Day - Vocal -04:00 PMKanchi Jagadguru Sri Chandrasekarendra Saraswathi
Sengalipuram Damodara Deekshithar Discourse - Sri Vyasa Bharatham06:30 PMAsthika Samajam - (Naimisaranya Mandapam)
Kunnakudi M. Balamuralikrishna 41st Isai, Iyal, Nataka vizha - Inaugural Day - Vocal -06:30 PMKanchi Jagadguru Sri Chandrasekarendra Saraswathi