40th Isai, Eyal, Nataka Vizha - 2019 - Upanyasam - Thiruppavai

EVENT TYPE Discourses
ORGANIZATION Sri Thyaga Brahma Gana Sabha (Regd)
DATE 14/01/2020
TIMING 07:00 AM
PROGRAM CATEGORY Free
VENUE
  • Kanchi Jagadguru Sri Chandrasekarendra Saraswathi Mahaswami AuditoriumVani Mahal
  • 103, Gopathi Narayanaswami Chetty Rd, Parthasarathi Puram, T. Nagar
  • T. Nagar
  • Tamil Nadu
  • 600017
  • 044 2815 2166
  
DESCRIPTION

-

Related Artists